LINK

 

Link representeert de wereld van de sieradenmaker, het lichaam, als een werkelijke wereld waarop mensen leven. Het is een wereld in miniatuur en symboliseert de wereld op micro- en op macroniveau. Sieraden versieren het lichaam. Het zijn kleine beeldhouwwerken. Dit werken op schaal is zeer kenmerkend voor een ontwerper van sieraden. De verkleinde wereld representeert zich als een microkosmos.

 

Het werk moet gezien worden als een visualisatie van de ‘rizoom’ (een wortelstok) , een bestaans- en ontwikkelingstheorie, van Gilles Deleuze en Felix Guattari. Zij propageren dat ontwikkelingen opgebouwd worden volgens een niet-hiërarchisch systeem dat lijkt op een wortelstok. Vergelijk het met een broccoli, waarbij elke vertakking en elk knooppunt van een tak nog eens onderling wordt verbonden. Mensen hebben dingen met elkaar gemeen. Vanaf het moment dat twee mensen eenzelfde eigenschap vertonen worden ze met elkaar geassocieerd. Deze eigenschap kan zich manifesteren in zichtbare kenmerken, zoals het dragen van een hoed, het lezen van een krant of het zitten op een stoel, maar dit principe kan ook onzichtbaar aanwezig zijn, zoals het elkaar kennen, denken aan hetzelfde onderwerp, het wonen in dezelfde straat of het verborgen houden van hetzelfde geheim. Zo kan nog eindeloos doorgegaan worden. Het zoeken naar mogelijke verbanden legt een netwerk bloot dat op de structuur van een rizoom lijkt, dat is opgebouwd uit kleinere plateau’s. Alles houdt wel op enige manier verband met elkaar. Zo ontstaat er een eindeloos web van verwevenheden. Hypertekst of het www bevat dezelfde structuur.

 

Wanneer op verschillende plaatsen op het lichaam, bijvoorbeeld op de schouder en ter hoogte van de borst, een aantal pins, eventueel in groepjes, samen worden opgespeld, wordt het beste effect van ruimtelijkheid bereikt. Link representeert de wereld op micro- en op macroniveau en kan als een plateau gezien worden, dat zelf weer uit plateau’s is samengesteld. Toch vormen de dragers van een onderdeel van dit sieraad opnieuw een plateau, maar dan op een ander niveau dat zich begeeft in de macrowereld.

Link vormt een onderdeel van mijn afstudeerwerk (2007) met als titel ‘De ervaring van tijd en ruimte in actuele sieraden.’

Materiaal: zilver